OZNAMSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KATATÝMNE IMAGINATÍVNU PSYCHOTERAPIU

presunula svoju web stránku na novú adresu: www.sskip.eu.

Na tejto novej stránke nájdete okrem iného aj aktuálne oznamy na prvý polrok 2015 a informácie o 17. medzinárodnom  semináre pre KIP v Rakviciach.